Voor diverse leuke en uitdagende taken zijn we op zoek naar diverse studerende, enthousiaste en communicatieve stagiairs voor in de winkel of kantoor.

Locatie: Amsterdam

Soorten stages:
- Winkel verkoper
- Webstore verkoper
- Website & Social Media
- Customer service
- Fotografie/Editing

Functiebeschrijving winkel stagiair:
Als winkel stagiair zal je deel uitmaken van het winkelteam van Patta. Je zult aan diverse dagelijkse taken en projecten meewerken waarbij verschillende aspecten aan bod zullen komen.
Je taken bestaan o.a. uit:
– Verkopen
– Klanten helpen
– Klanten adviseren met producten
– Artikelen invoeren
– De werkomgeving netjes houden

Functiebeschrijving webstore stagiair:
Als webstore stagiair zal je deel uitmaken van het webstore team van Patta. Je zult aan diverse dagelijkse taken en projecten meewerken waarbij verschillende aspecten aan bod zullen komen.
Je taken bestaan o.a. uit:
– Producten invoeren/beheren
- Bestellingen verwerken/gereed maken voor verzending
– Klanten adviseren met bestellingen
– Klanten adviseren met retour zendingen

Functiebeschrijving multimedia stagiair:
Als website/social media stagiair zal je deel uitmaken van het digital team van Patta. Je zult aan diverse dagelijkse taken en projecten meewerken waarbij verschillende aspecten aan bod zullen komen.
Je taken bestaan o.a. uit:
– Content creeéren voor website/social media
- Items schrijven, plaatsen van nieuws/blog items (tekst, foto, video)
- Fotografie/Beeld bewerking
- Assisteren met product fotografie/photoshoots

Vereisten:
Voor deze stageplekken zoeken wij studerende jongeren woonachtig in de omgeving van Amsterdam met affiniteit voor sneakers/streetwear en genoemde werkzaamheden. De stagiair dient zelfstandig te kunnen werken en voelt zich prettig in een klein team waarin een informele en leerzame werksfeer hangt, maar wel een verantwoordelijkheidsgevoel verwacht wordt. Je bent creatief en flexibel.

Voor de multimedia stage heb je tevens een goed oog voor beeld en layout nodig. Ervaring met Adobe Photoshop, WordPress, social media (Twitter, Facebook, Instagram) is een vereiste. Beheersing van de Engelse taal in geschrift is gewenst. Je bent in het bezit van een eigen laptop.

Wat bieden wij:
Een leuke werkomgeving, waarin je veel kunt leren en ervaring kunt opdoen op het gebied van streetwear en verwante zaken (inkoop, verkoop, productie, collaboration projecten en meer), multimedia, reclame en promotie. Er is volop ruimte voor eigen inbreng en krijgt middels de stage een goede, leerzame blik achter de schermen van Patta en de wereld van streetwear.

Stageperiode: 5 maanden of langer
Stagevergoeding; Geen
Startdatum: n.o.t.k.

Heb jij serieuze interesse in één van deze stage-functies? Stuur je CV en motivatiebrief onder vermelding van “Winkel Stage”, Webstore Stage” of “Multimedia Stage” naar internships@patta.nl. Zijn deze stages niet voor jou, maar heb je andere kwaliteiten dan staan wij altijd open voor serieuze stagiairs op diverse andere gebieden, dus schroom niet om contact op te nemen met ons!

-

For several fun and challenging tasks we are looking for various studying, enthusiastic, communicative interns for the store or in office.

Location: Amsterdam

Types of internships:
- Salesman/woman
- Webstore sales
- Website & Social Media content editor
- Photography/Editing
- Customer service

Job description sales internship:
As an sales intern you will be part of Patta store team. You will partake in various daily tasks, projects and other activities.
Your responsibilities will include, among other tasks:
– Sales
– Assisting customers
– Advising customers with products
– Input products in back office system
– Keep the work environment tidy

Job description webstore internship:
As a webstore intern you will be part of Patta store team. You will partake in various daily tasks, projects and other activities.
Your responsibilities will include, among other tasks:
– Input products in back office system
– Process web orders/Prepare shipments
– Advise customers with orders
– Advise customers with returns

Job description multimedia internship:
As a multimedia intern you will be part of Patta digital team. You will partake in various daily tasks, projects and other activities.
Your responsibilities will include, among other tasks:
– Create content for website/social media
- Write items, publish news/blog items (text, photo, video)
- Photography/Editing
- Assist with product photography/photoshoots

Requirements:
We are looking for a studying intern living in the Amsterdam-area with an affinity for sneakers/streetwear and able to execute aforementioned tasks. The intern should be able to operate independently and feel comfortable in a small team and informal work atmosphere, but a sense of responsibility is expected. You are creative, flexible and eager to learn.

For the multimedia internship you need to have a good eye for image and layout. Experience with Adobe Photoshop, WordPress, social media (Twitter, Facebook, Instagram) is required. A good grasp of the English language in writing is desired. You are in possession of your own laptop.

What we offer:
A fun work environment where you can learn a lot and gain experience in streetwear, multimedia, advertising and promotion. There is plenty room for personal ideas and through the internship you are offered a good look behind the scenes of Patta and the world of streetwear.

Internship Period: 5 months or longer
Internship fee: No
Start Date: t.b.d.

Are you interested in one of these internship positions? Send your CV and motivation letter with subject “Sales Internship”, "Webstore Internship" or “Multimedia Internship” to internships@patta.nl.

If these internships are not for you, but you have other qualities you’d like to share, we are always open for serious internships in various other areas, so do not hesitate to contact us!