TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 2017

Op 15 maart zal Nederland naar de stembus gaan voor de Tweede Kamerverkiezingen. In het huidige politieke klimaat, zowel lokaal als internationaal, hebben wij bij Patta sterk het gevoel dat het juist nu van nog groter belang is dat wij, het volk, onze stemmen laten gelden.

Met name de jeugd is een constant ondervertegenwoordigde groep bij de stembussen de afgelopen verkiezingen. Tijdens de laatste verkiezingen in 2012 hebben naar schatting 30% van de stemgerechtigden tussen de 18 en 35 jaar niet gestemd. Dit hoge percentage aan ontbrekende kiezers is erg verontrustend.

Er kunnen vele redenen zijn waarom men besluit niet te gaan stemmen; een gedesillusioneerde kijk op ons politiek systeem, een gebrek aan kennis danwel begrip voor de (eventuele) gevolgen, of simpelweg een drukke agenda. Omdat wij geloven dat een groot deel van onze vrienden en supporters zich in de hierboven genoemde groep bevinden, voelen we ons sterk geneigd om een ieder te motiveren, zich niet af te laten schrikken, en voortaan hun stem te laten gelden. Daarbij willen we graag benadrukken dat het tevens van groot belang is om zelf onderzoek te doen om eigen opvattingen en standpunten te kunnen vormen zodat jouw ​​persoonlijke stem jou zo nauwkeurig mogeljk vertegenwoordigt, en daarmee hopelijk de levenkwaliteit van jou en jouw naasten kan verbeteren.

Dit is geenszins een oproep om te stemmen op één bepaalde partij: Er is nog altijd de blanco stem mocht je je niet kunnen vinden in de standpunten van de betreffende partijen. Dat gezegd te hebben, zouden we het spijtig vinden als de daadwerkelijke mening van de bevolking niet gehoord zal worden. Wij hopen jullie bij de stembus te zien op de 15e!

(ENGLISH)

On March 15th, the Netherlands will be going to the polls for the National elections. With the current political landscape being as it is, both locally, as well as globally, we at Patta feel that it is of the utmost importance that we, the people, come out and let our voices be heard.

In this case especially, the eligible youth is a constantly under represented group in the polling booths over the past few elections. During the 2012 elections, an estimated 30% of eligible voters between 18 to 35 failed to hand in their vote. With this being the highest percentage of missing voters in any age group, this should be considered as a worrying occurrence.

Now, there may be many explanations as to why so many people decide not to vote; be it a disillusioned view on the state of the political system, a lack of understanding of what’s at stake, or simply a busy schedule. Since we believe that a big portion of our friends and supporters finds itself in the above mentioned age group, we feel strongly inclined to urge everybody to not let themselves be deterred to let their voice count. However, we can't stress enough the importance of doing your own research to form your own opinions and ideals in a variety of issues - in order to cast a vote that accurately represents you, and hopefully, betters quality of life.

This is by no means a call to arms to vote for one particular party, you could vote blank if you can’t find yourself in the views of any such party. With that being said, we would see it as a great remiss for us all if the upcoming elections weren’t as close as possible a representation of the population’s actual opinion. We hope to see you out there on the 15th!

Leave a Reply

Sorry, you must be logged in to post a comment.